gallery/poprawione pasek z logo i has+úem 05,12,2015-ts1449280246

Dokumenty

Zasady uzyskania członkostwa oraz ustanowienia prawa do działki

„Stowarzyszenia Działkowców – Nasze Ogrody ”
 

 

• Osoba zainteresowana uzyskaniem członkostwa w „ Stowarzyszeniu Działkowców - Nasze Ogrody ”, oraz uzyskania prawa do działki, dalej zwana „ przyszłym działkowcem ” wybiera działkę na przygotowanym terenie pod utworzenie Naszego Ogrodu.

 

Wypełnia deklarację członkowską, ( dostępną do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia)

 

 

• Na poczet rezerwacji działki przyszły działkowiec wpłaca opłatę rezerwacyjną w kwocie 4.000zł + kwotę 500 zł tytułem kosztów ustanowienia dzierżawy działkowej.


 

• Podpisanie deklaracji członkowskiej oraz umowy rezerwacji działki wraz z powyższymi wpłatami dokonuje się w siedzibie

 

Wielkopolskiego Biura Dochodzenia Odszkodowań

( 60-222 Poznań, ul. Dmowskiego 35 )


 

które jest pełnomocnikiem „ Stowarzyszenia Działkowców – Nasze Ogrody ” i jego członkiem wspierającym, którego głównym zadaniem jest pomoc w organizacji przy pozyskaniu gruntów na rzecz Stowarzyszenia.


 

• opłacenie wpisowego do Stowarzyszenia w kwocie 19.500zł dokonuje się w następujący sposób:


 

• po dokonaniu rezerwacji działek na przygotowanym terenie pod nowo tworzony Nasz Ogród, wszyscy przyszli działkowcy zostają powiadomieni mailowo bądź listownie o 2-tygodniowym terminie wpłaty kwoty części wpisowego na poczet wybranej działki – tj. kwoty 15.500 zł, na wskazane konto stowarzyszenia.


 

• Po uiszczeniu kwoty 15.500zł, opłata rezerwacyjna (4.000zł) zostaje przez WBDO uiszczona jako dopłata Działkowca do wpisowego do Stowarzyszenia w całości, tj. do kwoty 19.500zł


 

• Po wpłacie całej kwoty wpisowego do Stowarzyszenia zostaną zawarte z Działkowcami umowy dzierżawy wytyczonych działek wraz z ich wpisem do księgi wieczystej.


 

• Działkowcy, którzy zawarli umowy dzierżawy działkowej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia zostają przyjęci w poczet jego członków.


 

• W przypadku rezygnacji przyszłego działkowca po wpłaceniu kwoty rezerwacji wpłacona opłata rezerwacyjna 4.000zł, jak też i kwota 500 zł jest zwracana w terminie wpłacenia kwoty rezerwacji za wybraną działkę przez osobę z listy rezerwowej, bądź osobę wskazaną przez rezygnującego.