gallery/poprawione pasek z logo i has+úem 05,12,2015-ts1449280246

Dokumenty

Członkostwo w Stowarzyszeniu Działkowców - Nasze Ogrody

 

Osoba zainteresowana uzyskaniem członkostwa w Stowarzyszeniu Działkowców – Nasze Ogrody oraz uzyskaniem prawa do działki, dalej zwana „przyszłym działkowcem”, wypełnia deklarację członkowską (dostępną do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia) i dokonuje wyboru przyszłej działki z terenu nieruchomości na którym powstanie rodzinny ogród działkowy.